Cursus Inzicht in de WOR voor directie

Inzicht geeft overzicht!

Overzicht van de Cursus

Als directielid heb je overleg met verschillende stakeholders, waaronder ook de OR. Om het gesprek effectief (en pretttig) te kunnen voeren is het nodig om te weten welke onderwerpen er op de medezeggenschapstafel horen en welke niet. Inzicht in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geeft jou als directielid een belangrijke basis.

Zoals de meeste wetteksten leest de WOR niet heel fijn en is er vaak ruimte voor interpretatieverschillen. Onze deskundige en ervaren trainer bespreekt op een inspirerende en vooral praktische manier:

Zoals de meeste wetteksten leest de WOR niet heel fijn en is er vaak ruimte voor interpretatieverschillen. Onze deskundige en ervaren trainer bespreekt op een inspirerende en vooral praktische manier:  

– de onderwerpen die onder het advies- en instemmingsrecht vallen;
– op welke manier de verschillende soorten overleggen effectief benut kunnen worden;
– de verschillende rollen en soorten medezeggenschap;
– de mate van betrokkenheid van de OR in besluitvormingsprocedures.

Vertaling naar de praktijk

Om ervoor te zorgen dat je de kennis ook meteen in de praktijk kunt toepassen, is er veel gelegenheid tot het stellen van vragen en bespreken van individuele casussen en geven we natuurlijk veel praktische tips.

Overzicht van de Cursus

Niveau

HBO

Tijdsduur

1 dag

Taal

Nederlands

Deelnemers

Max 10

Datum 1

8 maart ’22

Locatie

Utrecht

Investering

€ 450,- ex btw

Tijdstip

Overdag

Vorm

Klassikaal

Datum 2

2 juni ’22

  • de onderwerpen die onder het advies- en instemmingsrecht vallen;
  • op welke manier de verschillende soorten overleggen effectief benut kunnen worden;
  • de verschillende rollen en soorten medezeggenschap;
  • de mate van betrokkenheid van de OR in besluitvormingsprocedures.

Vertaling naar de praktijk

Om ervoor te zorgen dat je de kennis ook meteen in de praktijk kunt toepassen, is er veel gelegenheid tot het stellen van vragen en bespreken van individuele casussen en geven we natuurlijk veel praktische tips.

Schrijf in voor deze cursus
dmv onderstaand formulier.


Doe mee met de MZ ChallengeNaar een effectievere medezeggenschap binnen 5 dagen!

Schrijf je vóór 31 januari in voor de MZ challenge en ontvang binnen 2 dagen effectieve verbeteringsadviezen!